logo
Alu i Pvc stolarija, konstrukcije, stakla te prateću opremu i dodatke.
U poslu sa stolarijom smo 20 godina. Obratite nam se s povjerenjem,a mi Vam garantiramo najbolje cijene za najvišu klasu stolarije u Hrvatskoj.

Pravila privatnosti

Trupina / Pravila privatnosti

Trupina d.o.o. strogo zabranjuje kopiranje,dijenjenje, skidanje, objavljivanje, mijenjanje i neovlašteno korištenje: fotografija,slika,videa,pisanog materijala (teksta) i svih ostalih podataka koji se nalaze na stranici…..(bez pisanog ovjerenog odobrenja od strane Trupina d.o.o.).U slučaju nepoštivanja ove odredbe te nereagiranjem i/ili neuklanjanjem materijala na zahtjev Trupina d.o.o. nanešena je gospodarska šteta te će Trupina d.o.o. biti prisiljen izvršiti prijavu nadležnim tijelima.

Trupina d.o.o. strogo zabranjuje korištenje stranice putem softwera i dodataka, robota,programa te svih ostalih sustava i načina koji mogu prouzročiti: ometanje stranice, usporen rad stranice i/ili bilo koju štetu stranici, nepoštivanjem ove odredbe nanešena je gospodarska šteta te će Trupina d.o.o. izvršiti prijavu nadležnim tijelima.

Trupina d.o.o. ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem servisa, programskog paketa i Interneta.

Internet je internacionalna računalna mreža koju Trupina d.o.o. direktno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa koje direktno ne kontrolira.

Želimo jasno reci da prilikom posjete ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Trupina d.o.o. poduzima mjere opreza – ukljuèujuæi administrativne, tehnicke i fizicke mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od gubitka, kraðe i zloupotrebe, kao i od neovlaštenog pristupa, objavljivanja, izmjene i uništenja.

Trupina d.o.o. neæe dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no možda æemo Vaš e-mail i kontakt poslati drugim zaposlenicima ili suradnicima da bi što prije odgovorili na vaš upit.

Trupina d.o.o. će se potruditi da na web stranici budu objavljivani točni i aktualni podaci. Za iste ne preuzima odgovornost kod toènosti i potpunosti, kao što i ne daje pravo prigovora za iste.

Podatci mogu biti mijenjani bez najave i obavijesti.

Za sve informacije i pitanja,možete kontaktirati na mob:091-201-3892 ili e-mail:andjelko.trupina@hotmail.com